Umnyakazisi
Izinga: 2 (koku 9)

Ukuhamba: 0

Phinda uzame leli zinga
Yeqa leli zinga

Ishukumisi - Ukubuka konke

Inhloso yalo mdlalo ukuhambisa amabhola ezindaweni zawo zokugcina.

Ukuze uhambise indoda encane eduze kwakho ungasebenzisa imicibisholo yekhibhodi noma ungachofoza lapho ufisa khona.

Eminye imidlalo eku-inthanethi